HomeDesign and OEM business อุปกรณ์ในโรงงาน

อุปกรณ์ในโรงงาน

นอกเหนือไปจากโรงงานไต้หวันเรา Jie ตั้งโรงงานในประเทศจีนอินโดนีเซียเวียดนาม, ไทย, Gongyushanjishi เราเข้าใจความสำคัญของการที่เราจะต้องแรกของผลกำไรในการที่จะลงทุนอย่างมากในอุปกรณ์เครื่องจักรความแม่นยำ, กลึง CNC, CMC นอน (Li) แบบบูรณาการเครื่องตัดชนิด NC กระบอกสูบเครื่องยนต์บด, เครื่องเชื่อมหุ่นยนต์อัตโนมัติ, NC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเครื่องบด, ระบบการเคลือบผงอัตโนมัติทั้งผลผลิตและคุณภาพ