HomeApplicationsสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ความต้องการในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องใช้ประเภทของปั๊มลมที่แตกต่าง
ประเภทของปั๊มลมที่ใช้อยู่เป็นประจำคือ:
ผลิตภัณฑ์ แอร์คอมเพรสเซอร์แบบไม่มีน้ำมัน,ผลิตภัณฑ์แอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกรู,ผลิตภัณฑ์แอร์คอมเพรสเซอร์แบบกระแทกกลับ,ปั๊มลมแบบตู้เก็บเสียง,
ซึ่งเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อตามความต้องการ

 


โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าใช้ลมอัด (Compressed  Air) ในการควบคุมพลังงานและในอนาคตอาจ
ใช้เพื่อเป็นสื่อนำในการกักเก็บพลังงาน

 


น้ำมัน
ใช้เครื่องปั๊มลมในขั้นตอนการกลั่นน้ำมัน ลำเลียงของเหลวและบรรจุ เป็นต้น

 


 
การบำบัดน้ำเสีย
ลมอัด (Compressed  Air) ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การบำบัดน้ำเสีย

 


การทำให้บริสุทธิ์ และการเกิด
ออกซิเดชั่น
ปล่อยลมอัด (Compressed  Air)  เข้าไปในน้ำ เพื่อเพิ่ม
การหมุเวียนและออกซิเจนในน้ำอีกทั้ง ยังสามารถกระตุ้น
คุณภาพน้ำ

 


โรงเผา
ลมอัด (Compressed  Air) ช่วยเร่งให้เตาเผาเกิดการเผาไหม้