• รุ่น Filter ARA
   
 
 

ในฐานะที่เป็นกรองก่อนใช้ในการลบฝุ่นสกปรกในอากาศกรองความถูกต้อง1μm
 

 

 

 

 

 

 
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป, เอาอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของปริมาณน้ำมันสูงสุดของ0.1ppmน้ำมัน
 
 

 

 

 

 

 

การวัดและการควบคุมการควบคุมก๊าซ, ภาพวาดที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต้องใช้อากาศที่มีคุณภาพสูงที่ปริมาณน้ำมัน0.01ppmสูงสุด
 

 

 

 
 


 

อาหาร, ยา, เซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อากาศจะถูกลบออกน้ำมันและกลิ่นดีเนื้อหาสูงสุด 0.003ppm