ผลิตภัณฑ์แอร์คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

HomeProductผลิตภัณฑ์แอร์คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ผลิตภัณฑ์แอร์คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

น้ำเย็นและสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการใช้งานที่ลดลงและยืดอายุ